ČSN EN 302-4 (668534) Zrušená norma

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 302-4:1992. Ostatní zkušební postupy pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce jsou uvedeny v: EN 302: Část 1: Stanovení podélné smykové pevnosti lepeného spoje tahovou zkouškou. EN 302: Část 2: - Stanovení odolnosti proti delaminaci (laboratorní postup). EN 302: Část 3: - Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu.: Předepisuje zkušební postup na stanovení vlivu smrštění dřeva při sušení na lepený spoj. Je vhodná pro následující použití: a) k zatřídění lepidla do jednoho z typů, uvedených v EN 301; b) ke stanovení použitelnosti a jakosti lepidel pro nosné dřevěné konstrukce; c) stanovení schopnosti lepidla odolávat napětí způsobenému smrštěním dřeva, aniž by došlo k nadměrné ztrátě pevnosti. Tento zkušební postup je vhodný především ke stanovení pevnostních charakteristik hodnot pevnosti pro klasifikaci lepidel pro nosné dřevěné konstrukce, v souvislosti s jejich vhodností použití v daných klimatických podmínkách. Zkouška se provádí na smrkovém dřevě (Picea abies L.). Metoda není vhodná ke zjišťování numerických konstrukčních hodnot a nereprodukuje chování lepených stavebních konstrukcí při použití. Nelze ji použít ke stanovení vhodnosti lepidel pro výrobu dílců ze dřeva. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 302-4 (66 8534) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 302-4 (668534)
Katalogové číslo 17940
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179407
Norma byla zrušena k 1. 1. 2005
a nahrazena ČSN EN 302-4 (668531)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 302-1 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

ČSN EN 302-2 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

ČSN EN 302-3 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN EN 302-4 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

ČSN EN 302-5 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

ČSN EN 302-6 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 302-7 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

ČSN EN 302-8 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku