ČSN EN 302-4 (668531) Zrušená norma

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost

ČSN EN 302-4 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na smykovou pevnost
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje metodu stanovení smykové pevnosti tlakovou zkouškou na křížově provedených dvojitých přeplátovaných spojích se silnou vrstvou lepidla. Zkouškou se posuzuje, jaký vliv na pevnost má smrštění vzorku způsobené definovaným sušením v klimatizačním boxu. Výsledek se udává v N/mm2.

Označení ČSN EN 302-4 (668531)
Katalogové číslo 71748
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2004
Datum účinnosti 1. 1. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963717487
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
a nahrazena ČSN EN 302-4 (668531)
Tato norma nahradila ČSN EN 302-4 (668534) z září 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 302-1 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

ČSN EN 302-2 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

ČSN EN 302-3 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

ČSN EN 302-5 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

ČSN EN 302-6 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 302-7 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

ČSN EN 302-8 (668531)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku