ČSN EN 61140 ed. 2 (330500) Zrušená norma

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje základní termíny z oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Uvádí, že ochrana musí být splněna jak za normálních - bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné poruchy. Za normálních podmínek musí být splněny požadavky na ochranu základní (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem živých částí), za podmínek jedné poruchy musí být splněna ochrana při poruše (podle dosud užívané terminologie ochrana před dotykem neživých částí). Norma stanoví prostředky, kterými se uvedených ochran docílí, a kombinace těch prostředků, které pro dosažení jak ochrany základní, tak ochrany při poruše přicházejí v úvahu. Norma uvádí též, jak je třeba kombinovat provedení elektrického zařízení podle jeho zařazení do tříd ochran (0, I, II a III) s ochrannými opatřeními v síti a stanoví podmínky provozu a údržby zařízení podle toho, komu jsou tato zařízení určena (laikům, osobám poučeným nebo znalým).

Označení ČSN EN 61140 ed. 2 (330500)
Katalogové číslo 65816
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963658162
Změny a opravy A1 5.07t, Z1 10.16t
Norma byla zrušena k 27. 5. 2019
a nahrazena ČSN EN 61140 ed. 3 (330500)
Tato norma nahradila ČSN 33 0600 (330600) z září 1995
ČSN EN 61140 (330500) z prosince 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61140 ed. 3 (330500)
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

foo