ČSN 33 0600 (330600) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma obsahuje HD 366 S1:1986 a jsou v ní zapracovány IEC 536-1:1975 a IEC 536-2:1992 s národními modifikacemi. Údaje, které jsou do normy doplněny jsou označeny písmenem "N" v čísle článku a tabulky, národní poznámky jsou označeny písmenem "N" za slovem "Poznámka". Národní přílohy, jsou označeny písmenem, počínaje písmeny "NK". Norma vymezuje třídění a definice pro účely ochrany před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy izolace. Nestanoví podrobné požadavky pro navrhování, konstrukci a zkoušení v souladu se systémem třídění, obsahuje však podrobná ustanovení určující požadavky z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem při dotyku jak živých, tak i neživých částí. Třídění platí pro elektrická a elektronická zařízení (ale ne pro součástky v nich užívané), jejichž jmenovitá střídavá napětí nepřesahují 1 000 V, jmenovitý kmitočet nepřesahuje 1 000 Hz, nebo jejichž jmenovitá stejnosměrná napětí nepřesahují 1 500 V, která jsou určena pro připojení k vnějšímu elektrickému zdroji. Norma neplatí pro zařízení bez krytu, tj. zařízení, jež samo o sobě nezajišťuje požadovanou úroveň ochrany před nebezpečným dotykem živých částí. Předmětem normy jsou zásady pro praktické zavádění principů třídění elektrotechnických a elektronických zařízení s ohledem na požadavky elektrotechnických předpisů pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. K tomu je také vhodné využít Pokyny ISO/IEC 51 a Pokyny IEC 104. V kap. 2 jsou normalizovány : Termíny a definice, v kap. 3: Třídy ochran elektrických a elektronických zařízení, v kap. 4: Ochranná opatření a v kap. 5: Ustanovení pro zařízení. Za pozornost stojí v kap. 3 definice zařízení třídy ochrany O, I, II a III, a dále pak podrobnosti o ochranných zařízeních v kap. 4 a 5. Norma obsahuje Přílohu A (informativní) s vysvětlivkami a Přílohu NK s definicemi 28 hesel, která jsou převzata z jiných norem, zejména ČSN 33 0050 a ČSN 33 2000-3. ČSN 33 0600 byla vydána v září 1995.

Označení ČSN 33 0600 (330600)
Katalogové číslo 18072
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963180724
Změny a opravy Oprava 1 2.00t, Z1 12.01t, Z2 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN 61140 ed. 2 (330500)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 06 00
  • ČSN 330600
  • ČSN 33 06 00 : 1995
  • ČSN 330600:1995
  • ČSN 33 0600:1995