ČSN EN 61140 ed. 3 (330500)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je základní bezpečnostní publikací v prvé řadě určená pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51.
Není určena k tomu, aby byla používána jako samostatná norma.
Podle Pokynu IEC 104 se od technických komisí požaduje, aby při přípravě, změnách nebo revizích svých publikací používaly každou bezpečnostní publikaci, jako je IEC 61140.
Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení pokud se týká velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro kmitočty do 1 000 Hz.
Některé články této normy se vztahují k nízkonapěťovým a vysokonapěťovým sítím, instalacím a zařízením. Pro účely této normy je nízké napětí jakékoliv jmenovité napětí až do a včetně 1 000 V střídavého nebo 1 500 V stejnosměrného napětí. Vysoké napětí je jakékoliv jmenovité napětí vyšší než 1 000 V střídavého nebo 1 500 V stejnosměrného napětí.
Mělo by se poznamenat, že pro účelný návrh a volbu ochranných opatření je potřeba uvažovat druh napětí, který se může vyskytnout a jeho tvar vlny, tj. jestli jde o střídavé nebo stejnosměrné napětí, sinusové, přechodové, fázově řízené, superponované stejnosměrné, stejně jako možnou kombinaci těchto tvarů. Na tvar vlny napětí mohou mít vliv instalace nebo zařízení, jako jsou např. měniče nebo usměrňovače. Proudy, které protékají za normálních provozních podmínek a za podmínek poruchy závisejí na popsaném napětí.

Označení ČSN EN 61140 ed. 3 (330500)
Katalogové číslo 500767
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135007677
Tato norma nahradila ČSN EN 61140 ed. 2 (330500) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

foo