ČSN 33 2610 (332610) Zrušená norma

Umístění a provoz staničních akumulátorových baterií nabíjecí stanice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kap. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné pro staniční akumulátorové baterie nabíjecí stanice, které podléhají státnímu dozoru podle zák. 266/1994 Sb., o drahách na základě požadavku Ministerstva dopravy. Norma stanoví požadavky na umístění a provoz olověných a niklkadmiových akumulátorových baterií s jmenovitým napětím do 1 500 V, složených z článků nebo monobloků staničního provedení. Platí též pro stavbu a provoz nabíjecích stanic v objektech. Neplatí pro prostory v dopravních prostředcích, pro místnosti používané pro občasné nabíjení jednotlivých akumulátorů při nabíjecím výkonu do 500 W a pro prostory určené pro nabíjení akumulátorových baterií v servisech a opravnách motorových vozidel, pro které platí ČSN 73 6059 a ČSN 73 0839; neplatí pro nabíjecí stanice s automatizovaným kontinuálním dobíjením akumulátorových baterií akumulátorových vozíků nebo pojízdných přepravníků, jejichž provedení je podle zadání výrobce technologického zařízení této nabíjecí stanice. Norma platí pro zařízení nová a nově rekonstruovaná. Zezávazněné jsou kap.: 3 Všeobecně. 4 Umístění akumulátorových baterií. 7 Akumulátory. 8 Ochrana provozu a bezpečnostní ustanovení, kde se např. v čl.8.1 stanoví: "V akumulátorovně je zakázáno jíst, pít, kouřit a používat otevřeného ohně". Dále např. v čl.8.2 se stanoví: "Dveře akumulátorovny musí být označeny bezpečnostní tab. č. 9111 podle ČSN 34 3510. Uvnitř se doporučuje umístit zásady první pomoci při zasažení elektrolytem, zásady pro likvidaci následků havárie." Ostatní články této kap. (celkem má 9 článků) se rovněž zabývají dalším vybavením akumulátorovny z hlediska hygieny a bezpečnosti práce. Dalšími zezávazněnými kap. jsou kap.: 9 Akumulátorové baterie umístěné ve skříních a kontejnerech. 10 Nabíjecí stanice. 11 Měření izolačního odporu mezi akumulátorovou baterií a zemí. Norma obsahuje Přílohu A, kterou tvoří několik nákresů zejména zapojení baterií. Za pozornost stojí to, že kap.5. Větrání prostorů s akumulátorovými bateriemi, kde se požadavky soustřeďují jak na prevenci výbuchu, tak na zajištění hygienicky vyhovujícího prostředí. ČSN 33 2610 byla vydána v září 1995. Nahradila ČSN 33 2610 z 3.5.1979.

Označení ČSN 33 2610 (332610)
Katalogové číslo 17917
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963179179
Norma byla zrušena k 1. 4. 2003
a nahrazena ČSN EN 50272-2 (364380)
Tato norma nahradila ČSN 33 2610 (332610) z září 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 26 10
  • ČSN 332610
  • ČSN 33 26 10 : 1995
  • ČSN 332610:1995
  • ČSN 33 2610:1995