ČSN EN 28485 (369130) Zrušená norma

Informační technika. Programovací jazyk APL

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení: EN 28485:1993 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 28485 bez jakýchkoliv modifikací. ČSN EN 28485 (36 9130) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 28485 (369130)
Katalogové číslo 18188
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963181882
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)