ČSN EN 250 (832242) Zrušená norma

Dýchací přístroje. Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 250:1993. Platí pro potápěčský autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch. Účelem požadavků a zkoušek obsažených v této normě, je zajistit minimální vlastnosti pro bezpečnou funkci potápěčských přístrojů při nejvyšších ponorech do 50 m. Obsahuje laboratorní zkoušky, kterými se provádí porovnání se stanovenými požadavky. Pro účely této normy platí následující definice: Potápěčský autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch: Potápěčský autonomní dýchací přístroj je přístroj, který má přenosný zásobník tlakového vzduchu nesený potápěčem, který mu dovoluje dýchat pod vodou. Zkratka je SCUBA. SCUBA, pokud je připraven k použití, skládá se z nezávislých částí, které vyhovují požadavkům této normy a jsou navzájem funkčně kompatibilní. Pokud jsou sestaveny, úplný SCUBA umožňuje uživateli dýchat vzduch z tlakových lahví prostřednictvím plicní automatiky připojené k lícnicové části. Vydechovaný vzduch prochází bez regulace z plicní automatiky přes vydechovací ventil do okolní vody. Dechový odpor: Dechový odpor je rozdíl tlaku v lícnicové části vztažený k referenčnímu tlaku, měřený během nádechu a výdechu. Minutová ventilace (RMV nebo V): RMV nebo V je výslednice dechového objemu a dechové frekvence udávaná v litrech za minutu. Ústenka: Ústenka je zařízení, obvykle držené zuby a těsněné rty, kterým je vdechován a vydechován vzduch. Obličejová maska: Obličejová maska je lícnicová část zakrývající ústa, nos, oči a bradu a může být doplněna ústenkou nebo vnitřní maskou. Škodlivý prostor: Škodlivý prostor je objem prostoru vzniklého mezi ústy a částmi určenými k nádechu a výdechu. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 4 Minimální vybavení, kap. 5 Požadavky, kap. 6 Zkoušení, kap. 7 Návod k použití a kap. 8 Značení. V kap. 5 stojí za pozornost požadavek na bezpečnostní zařízení (čl. 5.11), na čištění a dezinfekci (čl.5.14). V kap. 6 jsou pak zkoušky na některé vlastnosti, normalizované v kap.5. Velmi podrobně je normalizován obsah i forma návodu k použití. Musí být např. v oficiálním jazyce (jazycích) státu, v němž se používá, musí mj. obsahovat veškeré informace i k stanovení nebezpečných podmínek apod. ČSN EN 250 (83 2242) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 250 (832242)
Katalogové číslo 18013
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963180137
Norma byla zrušena k 1. 12. 2000
a nahrazena ČSN EN 250 (832242)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)