ČSN ISO/IEC 9945-2 (369133) Zrušená norma

Informační technika. Rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX). Část 2: Řídící procesor a obslužné programy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ISO/IEC 9945-2:1993 "Informační technika - Rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX) - Část 2: Řídící procesor a obslužné programy" byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN ISO/IEC 9945-2 bez jakýchkoli modifikací. ČSN ISO/IEC 9945-2 (36 9133) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN ISO/IEC 9945-2 (369133)
Katalogové číslo 18193
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963181936
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9945 (369133)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9945 (369133)
Informační technologie - Základní specifikace rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX®), 7. vydání