ČSN EN 381-1 (832770) Zrušená norma

Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil. Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou

ČSN EN 381-1 Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil. Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 381-1:1993. Tato norma je částí řady norem, které se týkají osobních ochranných pracovních prostředků, chránících proti rizikům vyplývajícím z používání ručních řetězových pil. (ČSN) EN 381 zahrnuje konkrétně tyto části: Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou, část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou, část 3: Zkušební metody pro obuv, část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 5: Požadavky na ochranu nohou, část 6: (neuvedena), část 7: Požadavky pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou, část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou a část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou. Tato první část této evropské normy stanoví zkušební zařízení ke zjištění odolnosti proti proříznutí osobního ochranného prostředku chránícího proti pořezání ručními řetězovými pilami. V této části je rovněž popsán kalibrační postup. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitola 4 Podstata zkoušky, kapitola 5 Zkušební zařízení, kapitola 6 Kalibrační materiály, kapitola 7 Kalibrace zkušebního zařízení. Norma obsahuje několik obrázků především zkušebního zařízení. ČSN EN 381-1 (83 2770) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 381-1 (832770)
Katalogové číslo 18016
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963180168
Norma byla zrušena k 1. 5. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 11393-1 (832770)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)