ČSN EN 29888 (757772) Zrušená norma

Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) (ISO 9888:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29888:1993. Specifikuje metodu pro hodnocení eliminace a úplné biologické rozložitelnosti organických látek v dané koncentraci aerobními mikroorganismy. Zkušební podmínky popsané v této normě obvykle odpovídají optimálním podmínkám umožňujícím maximální biologickou rozložitelnost se zvoleným inokulem v daném časovém intervalu. Metoda je aplikovatelná pro organické látky, které: jsou rozpustné za podmínek zkoušky; nejsou těkavé, nebo mají zanedbatelnou tenzi par za podmínek zkoušky; neztrácí se vypěněním za podmínek zkoušky; nepůsobí inhibičně na mikroorganismy v koncentracích zvolených pro zkoušku. Inhibiční vlivy mohou být stanoveny vhodnou metodou (např. ISO 8192). Jestliže zkoušená látka je toxická, musí být počáteční koncentrace při stanovení nižší nebo může být použito předem adaptované inokulum. Metoda může být použita pro stanovení eliminace a biologické rozložitelnosti organických látek v odpadních vodách. tyto se v metodice rovněž nazývají "zkoušená látka". Je podrobně normalizována nejen podstata zkoušky (kap. 4), ale i postup při jejím provádění (kap. 8). V kap. 6 jsou normalizovány chemikálie, v kap. 7 přístroje a pomůcky a v kap. 9 výpočet a vyjadřování výsledků. Je ovšem normalizována i platnost zkoušky (kap. 10) a zkušební protokol (kap. 11). ČSN EN 29888 (75 7772) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 29888 (757772)
Katalogové číslo 18037
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963180373
Norma byla zrušena k 1. 4. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 9888 (757772)