ČSN ISO 7870 (010272) Zrušená norma

Regulační diagramy. Všeobecné pokyny a úvod

ČSN ISO 7870 Regulační diagramy. Všeobecné pokyny a úvod
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7870:1993. Uvádí klíčové prvky a filozofii modelů regulačních diagramů a identifikuje širokou rozmanitost regulačních diagramů včetně těch, které se vztahují k Shewhartovu regulačnímu diagramu, a těch, které souvisí s přejímáním procesu nebo které kladou důraz na předpověď při řízení výroby. Uvádí přehled základních principů a pojmů a objasňuje vztah mezi různými modely regulačních diagramů s cílem usnadnit za daných okolností volbu nejvhodnějšího typu.
ČSN ISO 7870 (01 0272) byla vydána v září 1995. Nahradila společně s ČSN ISO 7873, ČSN ISO 7966 a ČSN ISO 8258 ČSN 01 0265 z 24.2.1984.

Označení ČSN ISO 7870 (010272)
Katalogové číslo 18065
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963180656
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN ISO 7870-1 (010272)
Tato norma nahradila ČSN 01 0265 (010265) z února 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)