ICS 03.120.30 - Aplikace statistických metod

ČSN 01 0220 (010220) - prosinec 1977

Aplikovaná statistika. Rovnoměrně rozdělená náhodná čísla

230 Kč

ČSN 01 0222 (010222) - říjen 1978

Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování

230 Kč

ČSN 01 0223 (010223) - prosinec 1988

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů

350 Kč

ČSN 01 0224 (010224) - leden 1980

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení

350 Kč

ČSN 01 0225 (010225) - listopad 1980

Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým

440 Kč

ČSN 01 0227 (010227) - prosinec 1984

Aplikovaná statistika. Grafické metody zpracování údajů. Pravděpodobnostní sítě

550 Kč

ČSN 01 0228 (010228) - duben 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry binomického a záporného binomického rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0229 (010229) - květen 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0230 (010230) - říjen 1987

Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu

550 Kč

ČSN ISO 2602 (010231) - duben 1993

Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval

190 Kč

ČSN ISO 2854 (010234) - říjen 1994

Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

440 Kč

ČSN ISO 3301 (010235) - prosinec 1993

Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování

190 Kč

ČSN ISO 3494 (010236) - březen 1996

Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů

550 Kč

ČSN 01 0250 (010250) - únor 1972

Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy

945 Kč

ČSN 01 0252 (010252) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

440 Kč

ČSN 01 0253 (010253) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody

350 Kč

ČSN 01 0254 (010254) - prosinec 1974

Statistická přejímka srovnáváním

770 Kč

ČSN 01 0257 (010257) - srpen 1977

Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu

190 Kč

ČSN 01 0260 (010260) - červenec 1988

Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule

230 Kč

ČSN 01 0266 (010266) - listopad 1985

Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů

570 Kč