ČSN ISO 3494 (010236)

Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů

ČSN ISO 3494 Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je jednou z řady norem věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků při zkoušení, při různých aplikacích statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto normy o statistických metodách využívají.
Norma těsně navazuje na ČSN ISO 2854 (01 0234) Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů a zabývá se otázkami rizika druhého druhu a silou testu.
Norma obsahuje následující porovnávací testy: - porovnání střední hodnoty s danou hodnotou (rozptyl známý) - porovnání střední hodnoty s danou hodnotou (rozptyl neznámý) - porovnání dvou středních hodnot (rozptyly známé) - porovnání dvou středních hodnot (rozptyly neznámé, ale považované za stejné) - porovnání rozptylu nebo směrodatné odchylky s danou hodnotou - porovnání dvou rozptylů nebo dvou směrodatných odchylek.

Označení ČSN ISO 3494 (010236)
Katalogové číslo 18916
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963189161
Dostupnost skladem (tisk na počkání)