ČSN EN 680 (731356) Zrušená norma

Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 680:1993. V době vydání této normy zůstává v platnosti soubor ČSN na pórobetonech, uvedený v dalších souvisících normách. Po dopracování uceleného souboru EN na pórobeton budou tyto ČSN revidovány, zrušeny nebo nahrazeny novými ČSN EN. Norma předepisuje postup ke stanovení relativních délkových změn při vysoušení (konvenční smršťování) autoklávovaného pórobetonu. Norma se skládá z následujících kapitol, podrobně popisujících provedení zkoušky: Kap. 3 Podstata zkoušky, Kap. 4 Zkušební zařízení a pomůcky, Kap. 5 Zkušební tělesa, Kap. 6 Zkušební postup, Kap. 7 Výsledky zkoušek, Kap. 8 Protokol o zkoušce. ČSN EN 680 (73 1356) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 680 (731356)
Katalogové číslo 17904
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179049
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN 680 (731356)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)