ČSN EN 365 (832601) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 365:1992. Stanoví všeobecné podmínky pro návody k používání a označování prostředků pro ochranu před pády z výšek. S každým systémem nebo součástí musí být dodány psané instrukce v jazyku země prodeje a musí obsahovat alespoň následující informace: a) Instrukce (i náčrtky), aby bylo uživateli umožněno správně používat systém nebo součást; b) radu, zda by měl být výtisk návodu pro každou osobu, která ho nebo ji používá; c) radu, zda tato dokumentace by měla být vydána a držena pro každý systém nebo součást, (současně je stanoven obsah takové "záznamové karty); d) instrukce o tom, kde má být ukotven systém, zachycující pád; e) instrukce o krocích, které by měly být učiněny bezprostředně před použitím; f) výstrahu pro bezodkladnou výměnu systému, nebo součásti, o nichž by vznikly pochybnosti p jejich bezpečném stavu; g) instrukce, že při použití systému k zachycení pádu je pro bezpečnost nezbytné vyřadit jej z používání a vrátit jej výrobci nebo opravárenskému středisku k údržbě, opravě nebo přezkoušení; h) pro součásti z textilního materiálu doporučený postup čištění; i) pro součásti z textilního materiálu instrukci, že při promočení, či čištění musí být přirozeně sušeny; j) instrukce pro ochranu během používání; k) instrukce pro ochranu před riziky; l) instrukce pro skladování; m) instrukce, že systém nebo součást musí být přezkoušeny, seřízeny alespoň každých dvanáct měsíců u osoby oprávněné výrobcem. Každá součást musí mít identifikační značku. ČSN EN 365 (83 2601) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 365 (832601)
Katalogové číslo 18015
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963180151
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN 365 (832601)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo