ČSN ISO 9000-2 (010320) Zrušená norma

Normy pro řízení a zabezpečování jakosti. Část 2: Kmenová směrnice pro používání ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9000-2:1993. ISO 9000 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Normy pro řízení a zabezpečování jakosti": Část 1: Směrnice pro jejich volbu a používání, Část 2: Kmenová směrnice pro používání ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, Část 3: Směrnice pro používání ISO 9001 při vývoji, dodávce a údržbě softwaru, Část 4: Pokyn pro řízení programu spolehlivosti. Část 1 je revizí ISO 9000:1987. Příloha A je pouze pro informaci. Tato druhá část ISO 9004 poskytuje návod, který umožňuje jeho uživatelům zdokonalit jednotnost, přesnost, jasnost a srozumitelnost při aplikování požadavků norem pro systémy jakosti ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. Je formulována jako návod pro dodavatele s cílem vyjádřit požadavky ISO 9001, ISO 9002 nebo ISO 9003. Tato část však nedoplňuje, ani jinak nemění, požadavky ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. V případě protichůdného chápání ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 na jedné straně a ISO 9000-2 na straně druhé, má přednost výklad textu v ISO 9001, ISO 9002 nebo ISO 9003. Je vhodná jak pro výrobní podniky, tak pro organizace poskytující služby, které se snaží zavádět zabezpečování jakosti v organizacích. Za pozornost stojí definice v čl.3.1 Dodavatel: Organizace, pro niž platí požadavky ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. Čl.3.2 Odběratel: Příjemce výrobků (včetně služeb) dodaných dodavatelem. Čl.3.3 Smluvní subdodavatel: Organizace poskytující výrobky (včetně služeb) dodavateli. Norma obsahuje - jak je to u této skupiny norem obvyklé - vedle českého i paralelní text anglický. Prakticky celá norma se zabývá požadavky na systém jakosti, a to v jedné kapitole (kap. 4), která je velmi podrobná (str. 5 až 28 normy). ČSN ISO 9000-2 (01 0320) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN ISO 9000-2 (010320)
Katalogové číslo 18069
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963180694
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998
a nahrazena ČSN ISO 9000-2 (010320)