ČSN 34 7470-6 (347470) Zrušená norma

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče

ČSN 34 7470-6 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část (Část 6) HD detailně specifikuje zejména svařovací vodiče jmenovitého napětí do 100/100 V pro spojení zdroje energie a elektrodových kleští a pracovní svorky. Všechny vodiče musí vyhovovat požadavkům daným Částí 1 a jednotlivé typy vodičů musí vyhovovat zvláštním požadavkům této části.
POZNÁMKA - Celkové rozměry vodičů v této části HD 22 byly vypočítány podle EN 60719.

Označení ČSN 34 7470-6 (347470)
Katalogové číslo 50708
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1997
Datum účinnosti 1. 11. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963507088
Změny a opravy UR 12.97, Z1 8.99t, Z2 1.05t, Z3 12.11t
Norma byla zrušena k 17. 1. 2014
a nahrazena ČSN EN 50525-2-81 (347410)
Tato norma nahradila ČSN 34 7470-6 (347470) z září 1995
ČSN 34 7552 (347552) z prosince 1978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 347470-6
  • ČSN 34 74 70-6