ČSN EN 28692 (757740) Zrušená norma

Jakost vod. Zkouška inhibice růstu sladkovodních řas Scenedesmus subspicatus a Selenastrum capricornutum (ISO 8692:1989)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 28692:1993. Určuje metodu stanovení toxických účinků chemických sloučenin na růst planktonních sladkovodních řas. Metoda je použitelná pro látky snadno rozpustné ve vodě, které se výrazně nerozkládají nebo nevylučují ze zkoušeného systému. Podstata zkoušky: Jednodruhové řasové kmeny se po několik generací kultivují v definovaném médiu, které obsahuje koncentrační řadu zkoušené látky a které se připravuje smícháním odpovídajících objemů zásobního roztoku živin, vody, zásobního roztoku zkoušené látky a inokula - exponenciálně rostoucích řasových buněk. Zkoušené roztoky se inkubují nejméně 72 hodin. V době inkubace se v nich měří hustota buněk alespoň jednou za 24 hodin. Inhibice se měří jako snížení růstu nebo růstové rychlosti ve vztahu k růstu kontrolních kultur pěstovaných za stejných podmínek. V kap. 4 jsou normalizovány materiály a činidla, v kap. 5 přístroje a pomůcky, v kap. 6 postup zkoušky a v kap. 8 vyjadřování výsledků. Jsou ovšem normalizována i kritéria platnosti (kap. 7), označování a výklad výsledků (kap. 9 a 10), reprodukovatelnost (kap. 11) a zkušební protokol (kap. 12). ČSN EN 28692 (75 7740) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN 28692 (757740)
Katalogové číslo 18031
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963180311
Změny a opravy opr. 1.98, Oprava 1 7.00t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 8692 (757740)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)