ČSN (normy i změny) z listopadu 1995

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10011-1/změna Z1 (010330) - listopad 1995

Směrnice pro prověřování systémů jakosti. Část 1: Prověřování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 9613-1 (011664) - listopad 1995

Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 3508 (021033) - listopad 1995

Spojovací součásti. Výběhy vnějšího závitu součástí se závitem podle ISO 261 a ISO 262

65 Kč

ČSN EN 27436 (021182) - listopad 1995

Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem (ISO 7436:1983)

125 Kč

ČSN EN 28749 (022130) - listopad 1995

Spojovací součásti. Kolíky a rýhované kolíky. Zkouška střihem (ISO 8749:1986)

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 4539 (038141) - listopad 1995

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)

190 Kč

ČSN EN 60721-3-9 +A1 (038900) - listopad 1995

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Oddíl 9: Mikroklimata uvnitř výrobků

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 29455-8 (050058) - listopad 1995

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)

125 Kč

ČSN EN 20865 (052521) - listopad 1995

Drážky v upínacích deskách výstupkových svařovacích strojů (ISO 865:1981)

125 Kč

ČSN EN 27931 (052522) - listopad 1995

Izolační čepičky a pouzdra pro odporová svařovací zařízení (ISO 7931:1988)

125 Kč

ČSN EN 21089 (052670) - listopad 1995

Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089:1980)

125 Kč

ČSN EN 25827 (052695) - listopad 1995

Bodové svařování. Podložky elektrod, klínové elektrody a upínky elektrod (ISO 5827:1983)

190 Kč

ČSN EN 20693 (052711) - listopad 1995

Svařování. Rozměry polotovarů kotoučových elektrod pro švové svařování (ISO 693:1982)

65 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 3457/změna Z1 (277523) - listopad 1995

Stroje pro zemní práce a lopatová rýpadla. Kryty a štíty. Názvosloví a technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6682/změna Z1 (277545) - listopad 1995

Stroje pro zemní práce. Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2851 (311030) - listopad 1995

Letectví a kosmonautika. Značení součástí a sestav kromě motorů. Údaje na výkresech

125 Kč

ČSN EN 2101 (318231) - listopad 1995

Letectví a kosmonautika. Anodická oxidace hliníku a tvářených slitin hliníku v kyselině chromové

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(722) (330050) - listopad 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-6 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

340 Kč

ČSN IEC 34-16-2 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav

350 Kč

ČSN EN 143001 (358141) - listopad 1995

Harmonizovaný systém potvrzení jakosti elektronických součástek. Vzorová předmětová norma: Přímo ohřívané NTC-termistory (Perličky ve skle nebo skelném smaltu)

190 Kč

ČSN EN 143002 (358142) - listopad 1995

Harmonizovaný systém potvrzení jakosti elektronických součástek. Vzorová předmětová norma: Přímo ohřívané NTC-termistory (Perličky v pouzdrech)

190 Kč

ČSN EN 143003 (358143) - listopad 1995

Harmonizovaný systém potvrzení jakosti elektronických součástek. Vzorová předmětová norma: Přímo ohřívané NTC-termistory (Destičkové termistory)

190 Kč

ČSN EN 143004 (358144) - listopad 1995

Harmonizovaný systém potvrzení jakosti elektronických součástek. Vzorová předmětová norma: Přímo ohřívané NTC-termistory (Tyčinkové termistory)

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60244-13 (367117) - listopad 1995

Metody měření rádiových vysílačů. Část 13: Vlastnosti rozhlasového vysílání FM

340 Kč

ČSN EN 61252 (368832) - listopad 1995

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, Z2 12.01t, Z3 1.18t

617 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5008 (395008) - listopad 1995

Historické ruční palné zbraně. Zbraně nabíjené ústím. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 8.15t

129 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 23878 (420869) - listopad 1995

Tvrdokovy. Zkouška tvrdosti podle Vickerse (ISO 3878:1983)

125 Kč

ČSN ISO 4491-4/změna Z1 (420890) - listopad 1995

Kovové prášky. Stanovení obsahu kyslíku redukčními metodami. Část 4: Metoda stanovení celkového obsahu kyslíku redukční extrakcí

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4492/změna Z1 (420890) - listopad 1995

Kovové prášky mimo prášků pro slinuté karbidy. Stanovení změn rozměrů při lisování a slinování.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4497/změna Z1 (420890) - listopad 1995

Kovové prášky. Stanovení velikosti části proséváním za sucha

32 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3050/změna Z1 (463050) - listopad 1995

Skořápkové ovoce čerstvé

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 3060/změna Z2 (463060) - listopad 1995

Čerstvé jižní plody. Citrusové plody a ananas

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 3065 (463065) - listopad 1995

Čerstvé jižní plody. Ostatní plody tropů a subtropů (karambola, papája)

65 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11289 (560104) - listopad 1995

Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH

125 Kč

ČSN 56 0160-16 (560160) - listopad 1995

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 16: Stanovení nerozpustných látek

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 661/změna Z1 (588753) - listopad 1995

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Příprava vzorku k analýze

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8292/změna Z1 (588768) - listopad 1995

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu tuhých podílů - metoda pulzní nukleární magnetické rezonance

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8420/změna Z1 (588784) - listopad 1995

Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu polárních látek

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 7077 (730212) - listopad 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1049-2 (800814) - listopad 1995

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 515 (872546) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 516 (872547) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.83)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 517 (872548) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.84)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 518 (872549) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.85)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 519 (872550) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.86)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 520 (872551) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 1 (GSM 02.88)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577/C1 (872576) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

20 Kč

ČSN ETS 300 590 (872585) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS). Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 593 (872588) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Principy rozhraní (GSM 08.52)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 595 (872590) - listopad 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Specifikace vrstvy 2 (GSM 08.56)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč