ČSN CISPR 18-2 +A1 (334241) Zrušená norma

Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 2: Metody měření a postup pro určení mezí (obsahuje změnu A1)

ČSN CISPR 18-2 +A1 Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého napětí. Část 2: Metody měření a postup pro určení mezí (obsahuje změnu A1)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje CISPR 18-2:19862 včetně její změny A1:1993. CISPR 18-2 se vztahuje na vysokofrekvenční šum venkovních vedení a zařízení vysokého napětí, který může způsobovat rušení rádiového příjmu, s výjimkou pole vzniklého signálem vf spojů po vedeních. Pokrývá kmitočtový obsah 0,15 MHz až 300 MHz. Je stanoven obecný postup pro určení mezí vf šumového pole od venkovních vedení a zařízení, spolu s typickými hodnotami jako příklady, dále jsou uvedeny metody měření. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 1 Měření, kap. 2 Metody pro odvození mezí, kap. 3 Metody pro odvození mezí pro vf šum stejnosměrných vedení vn a kap. 4 postupy pro odvození mezí pro vf šum produkovaný sestavami izolátorů. Norma obsahuje Dodatky A až F převážně technického charakteru a Národní přílohu NA, která pro ČR stanoví přípustné meze vf šumu a další podrobnosti nad rámec normy CISPR 18-2. ČSN CISPR 18-2 (33 4241) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 33 4240 ze 4.6.1980.

Označení ČSN CISPR 18-2 +A1 (334241)
Katalogové číslo 17859
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963178592
Změny a opravy UR 12.95, A2 10.98t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2015
Tato norma nahradila ČSN 33 4240 (334240) z ledna 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)