ČSN ISO 1015 (441377) Zrušená norma

Hnědá uhlí a lignity. Stanovení vody. Přímá objemová metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1015:1992. Stanoví přímou objemovou metodu stanovení obsahu vody hnědých uhlí a lignitů. Může být použita pro stanovení veškeré vody nebo vody v analytickém vzorku. Normalizovaná podstata zkoušky v kapitole 3 stanoví: "Zkušební podíl se zahřívá za podmínek zpětného toku v baňce s vroucím toluenem nebo xylenem. Voda je parami toluenu nebo xylenu strhována do chladiče napojeného na kalibrované jímadlo. Voda se pak v jímadle odděluje a vytváří spodní vrstvu, zatím co přebytek činidla se přepadem vrací do destilační baňky. Obsah vody se vypočítá z hmotnosti naváženého vzorku a objemu zachycené vody". Za pozornost stojí toto výslovné upozornění v čl.4.2 tohoto znění: "Xylen a toluen jsou hořlavé a při vdechování, požití nebo absorpcí pokožkou toxické." Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 1015 (44 1377) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila články 3.2, 8.1 až 8.3, 9.3 a 10.2 ČSN 44 1377 z 8.12.1978.

Označení ČSN ISO 1015 (441377)
Katalogové číslo 18473
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963184739
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)