ČSN 64 0004 (640004) Zrušená norma

Plasty. Značení plastových výrobků pro identifikaci materiálu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem této normy je všeobecně použitelný systém druhového materiálového značení plastových výrobků založený na písmenovém respektive číslicovém kódu. Dále způsob typového materiálového značení k profesionálním účelům, jakož i způsob označování plastových výrobků obrazovým symbolem recyklování. Norma je určena pro materiálové popř. recyklační značení plastových finálních výrobků a plastových součástí finálních výrobků složených z různých materiálů, zejména dopravních prostředků, domácích spotřebičů, elektrotechnických a elektrotechnických výrobků, přístrojů, kancelářských strojů, nábytku, svítidel a podobně. Značení podle této normy lze uplatnit u plastových polotovarů s velkým podílem plastů, pokud princip jejich výroby, dalšího zpracování a použití nevedou k jinému způsobu značení. Značení podle této normy nebude uplatněno u obalů z plastů či kombinace plastů či jiných materiálů vymezených ČSN 77 0000 a ČSN 77 0002, pokud nespadají do kategorie vymezené článkem 2.1 této normy. Norma není určena pro materiálové a recyklační značení plastových vrstev kabelů a elektrických vodičů. Norma tedy obsahuje nejen způsoby značení, jak pro druhové materiálové značky (kap. 4), tak i pro typové materiálové značky (kap. 5), ale též v (normativní) příloze A seznamy zkratek polymerů a kopolymerů a v (informativních) přílohách B až D běžné zkratky elastomerů, seznam souvisících norem a další. ČSN 64 0004 byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN 64 0004 (640004)
Katalogové číslo 18379
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963183794
Norma byla zrušena k 1. 2. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 11469 (640004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 00 04
  • ČSN 640004
  • ČSN 64 00 04 : 1995
  • ČSN 640004:1995
  • ČSN 64 0004:1995