ČSN 56 0161-3 (560161) Zrušená norma

Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 3: Stanovení obsahu redukujících látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato třetí část normy platí pro stanovení obsahu redukujících látek v tekutých druzích cukru a určuje tyto metody: A - Jodometrickou Ofnerovu metodu pro tekuté cukry s obsahem redukujících látek 2 % a nižším, a B - metodu Lane-Eynonovu pro tekuté cukry s obsahem redukujících látek 2 % a vyšším. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, dále k metodě A kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 4 - Chemikálie a činidla, kapitolu 5 - Příprava ke zkoušce, kapitolu 6 - Postup zkoušky, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Konečně k metodě B norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 9 - Podstata zkoušky, kapitolu 10 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 11 - Chemikálie a činidla, kapitolu 12 - Příprava ke zkoušce, kapitolu 13 - Provedení zkoušky, kapitolu 14 - Vyjádření výsledků a kapitolu 15 - Protokol o zkoušce. Podstata obou metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek v obou metodách je popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0161-3 byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN 56 0161-3 (560161)
Katalogové číslo 18386
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963183862
Norma byla zrušena k 1. 8. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0161-2 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky

ČSN 56 0161-4 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560161-3
  • ČSN 56 01 61-3