ČSN 73 6223 (736223) Zrušená norma

Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na základě jeho požadavku. Norma platí pro projektování ochranných zařízení proti nebezpečnému dotyku přímému i nepřímému (např. paprskem kapaliny) s živými částmi trakčního vedení a s pantografem hnacího vozidla na objektech nad elektrizovanými kolejemi železničních drah se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 1,5 kV a 3 kV a s jednofázovou soustavou 25 kV, 50 Hz (protidotykové zábrany) a pro projektování ochranných zařízení proti škodlivým účinkům výfukových plynů trakčních vozidel nezávislé trakce na objektech nad kolejemi železničních drah (ochrany proti účinkům výfukových plynů). Platí pro protidotykové zábrany na trvalých a zatímních: mostech pozemních komunikací a železničních drah; mostech sdružených; lávkách pro chodce; lávkách obslužných a revizních (i na průmyslových mostech); portálech tunelů; návěstních látkách a krakorcích; přístupových rampách nebo schodištích k lávkám pro chodce nebo k mostům s veřejnými chodníky; vždy v rozsahu uvedeném podrobně v příslušných částech normy. Tato norma platí pro ochrany proti účinkům výfukových plynů trvalých a dlouhodobých zatímních: mostů pozemních komunikací a železničních drah; mostů sdružených; mostů ostatních (např. průmyslových); lávek pro chodce; lávek obslužných a revizních; návěstních lávek a krakorců. Neplatí pro protidotykové zábrany na ostatních schůdných místech, kde je nutno postupovat podle zvláštních předpisů. Rozsáhlá bezpečnostně technická norma obsahuje příklady (včetně nákresů - přes 30 obrázků) možných řešení v následujících kapitolách: kap. 3 Všeobecně, kap. 4 Technické požadavky, kap. 5 Zatížení, kap. 6 Navrhování a provádění, kap. 7 Přechodná ustanovení. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E, především s příklady výpočtů. ČSN 73 6223 byla vydána v listopadu 1995. V podstatě nahradila (v době jejího vydání již zrušenou ) ON 73 6223 z 1.5.1986.

Označení ČSN 73 6223 (736223)
Katalogové číslo 18012
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963180120
Změny a opravy Z1 12.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2011
a nahrazena ČSN 73 6223 (736223)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 62 23
  • ČSN 736223
  • ČSN 73 62 23 : 1995
  • ČSN 736223:1995
  • ČSN 73 6223:1995