ČSN EN 27787-2 (856034) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické rotační nástroje. Frézy. Část 2: Laboratorní frézy ze slinutých karbidů (ISO 7787-2:1984)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27787-2:1990 (včetně její opravenky AC z dubna 1990). Je jednou z řady norem pro rotační stomatologické nástroje. Sestává ze dvou částí: Část 1: Ocelové laboratorní frézy; Část 2: Laboratorní frézy ze slinutých karbidů. Pro zajištění vzájemné zaměnitelnosti těchto nástrojů se řada rozměrových a jiných požadavků, stanovených pro frézy ze slinutých karbidů, považuje za významné. Přihlíží se k normě ISO 6360, která stanovuje 15 místný číselný kód pro identifikaci stomatologických rotačních nástrojů všech typů. V této druhé části ISO 7787 jsou stanoveny rozměrové a jiné požadavky na devět nejrozšířeněji používaných ocelových fréz - laboratory cutters (někdy též nazývaných laboratorní vrtáky - laboratory burs), které se převážně používají ve stomatologických laboratořích. Další charakteristiky fréz, např. šroubovicové ostří s příčným řezem, tato norma nepopisuje. Tyto typy se stanou předmětem budoucích mezinárodních norem. Typická předmětová norma, která obsahuje 11 nákresů a k nim příslušných 11 tabulek obsahujících většinou rozměry. ČSN EN 27787-2 (85 6034) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 27787-2 (856034)
Katalogové číslo 18029
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963180298
Norma byla zrušena k 1. 4. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO 7787-2 (856034)