ČSN EN 228 (656505) Zrušená norma

Motorová paliva. Bezolovnaté automobilové benziny. Technické požadavky a metody zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 228:1993. Tato evropská norma určuje požadavky a metody zkoušení bezolovnatých automobilových benzinů tak, jak jsou v zemích členů CEN prodávány a expedovány. Platí pro jejich použití v benzinových motorech, které jsou určeny pro provoz s bezolovnatými benziny včetně takových, které jsou vybaveny zařízením na snížení škodlivin. Všechny požadavky platí společně pro bezolovnatý automobilový benzin Normal a Super, pokud není uvedeno jinak. Požadavky na automobilový benzin Normal platí potud, pokud se takovýto benzin nabízí. Za pozornost stojí především tabulky v čl.5.6, kde jsou stanoveny jednak mezní hodnoty nekterých parametrů, jednak zkušební metody. Obsah benzenu je v druzích Normal i Super max. 5,0%, což se zkouší podle EN 238, která v ČR do 1.10.1995 nebyla vydána. Oba druhy benzínu jsou v normě charakterizován i dalšími parametry. ČSN EN 228 (65 6505) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila údaje ČSN 65 6505 z 20.7.1990, které se týkají bezolovnatých benzinů.

Označení ČSN EN 228 (656505)
Katalogové číslo 17936
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963179360
Norma byla zrušena k 1. 1. 2000
a nahrazena ČSN EN 228 (656505)
Tato norma nahradila ČSN 65 6505 (656505) z června 1991