ČSN ISO 31-7 (011300) Zrušená norma

Veličiny a jednotky. Část 7: Akustika

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 31-7:1992. Pod všeobecným názvem "Veličiny a jednotky" sestává ISO 31 z těchto částí: Část 0: Všeobecné zásady. Část 1: Prostor a čas. Část 2: Periodické a příbuzné jevy. Část 3: Mechanika. Část 4: Teplo. Část 5: Elektřina a magnetismus. Část 6: Světlo a příbuzná elektromagnetická záření. Část 7: Akustika. Část 8: Fyzikální chemie a molekulová fyzika. Část 9: Atomová a jaderná fyzika. Část 10: Jaderná reakce a ionizující záření. Část 11: Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice. Část 12: Podobnostní čísla. Část 13: Fyzika pevných látek. Tabulky veličin jednotek jsou v ISO 31 uspořádány tak, že na levých stranách jsou veličiny a na odpovídajících pravých stranách jednotky. Tato sedmá část normy ISO 31 uvádí názvy a značky veličin a jednotek akustiky. Podle potřeby jsou uvedeny také převodní činitele. Kapitola 3 normy je jedinou obsáhlou tabulkou, ke jsou uvedeny: veličina, jejich značky a definice a poznámky. ČSN ISO 31-7 (01 1300) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 01 1304 z 18.1.1983.

Označení ČSN ISO 31-7 (011300)
Katalogové číslo 17745
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963177458
Změny a opravy Z1 2.98t, Amd.1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 80000-8 (011300)
Tato norma nahradila ČSN 01 1304 (011304) z června 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)