ČSN EN 60924 (360597) Zrušená norma

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60924:1991. Stanoví všeobecné a bezpečnostní požadavky pro elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí, které mají jmenovité napětí nepřevyšující 250 V a jsou připojeny k zářivkám splňujícím požadavky IEC 81 (ČSN EN 60081 /36 0275/). Platí i pro elektronické předřadníky takových zářivek, které ještě nejsou normalizovány. Neuvádí samostatné předřadníky. Zkoušky v této normě jsou zkouškami konstrukce. Požadavky na zkoušení jednotlivých předřadníků v průběhu výroby nejsou zahrnuty. Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro elektronické předřadníky pro všeobecné osvětlování jsou uvedeny v šesti oddílech normy: Oddíl první - Všeobecné požadavky. Oddíl druhý - Všeobecné bezpečnostní požadavky. Oddíl třetí - Zvláštní bezpečnostní požadavky pro elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro všeobecné osvětlování. Oddíl čtvrtý - Zvláštní bezpečnostní požadavky pro elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro osvětlování ve veřejné dopravě. Oddíl pátý - Zvláštní bezpečnostní požadavky pro elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro osvětlování v letadlech. Oddíl šestý - Zvláštní bezpečnostní požadavky pro elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro nouzové osvětlování. Jak je z názvu normy patrno, jsou normalizovány bezpečnostní parametry (a jejich zkoušky), a to v každém oddíle poněkud jinak, s přihlédnutím k určení předřadníků, resp. zářivek. Hygienické parametry předepsány nejsou. Požadavky na zkoušky jsou shrnuty do normativní přílohy A a do přílohy B. ČSN EN 60924 (36 0597) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 60924 (360597)
Katalogové číslo 17863
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963178639
Změny a opravy A1 5.96t, Z1 12.01t, Oprava 1 11.03t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)