ČSN EN 288-2 (050312) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 2: Stanovení postupu obloukového svařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 288-2:1992. Stanoví požadavky na obsah specifikace svařovacího postupu pro obloukové metody svařování. Základní principy této normy mohou být také použity pro jiné metody tavného svařování, budou-li předmětem dohody smluvních stran. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Technický obsah specifikace postupu svařování (WPS). Dále obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN 288-2 (05 0312) byla vydána v listopadu 1995.
"Změnou A1) z 11/1998", vydanou v listopadu 1998, se s účinností od 1.12.1998 provádějí v normě rozsáhlé opravy a změny.

Označení ČSN EN 288-2 (050312)
Katalogové číslo 17938
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179384
Změny a opravy A1 11.98t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 15609-1 (050312)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 288-9 (050319)
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu