ČSN EN 29455-11 (050061) Zrušená norma

Pájení. Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel (ISO 9455-11:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29455-11:1991. Tato jedenáctá část normy ISO 9455 určuje kvalitativní metodu pro stanovení rozpustnosti zbytku tavidla ve zvoleném rozpouštědle. (Charakter rozpouštědla, určeného k odstraňování zbytků tavidla normalizován není, závisí na doporučení výrobce tavidla nebo jeho dodavatele.) Metoda je určena pro všechna tavidla typu 1 uvedené v ISO 9454-1. Poznámka: Tato zkouška nezaručuje, že zbytky po očištění, přítomné v tak malých množstvích, že nemohou být zjištěny zkouškou, nebudou po delší době poškozovat spájené části. Normalizována je podstata zkoušky, v níž se stanoví: "Mosazná zkušební deska se pokryje tavidlem, ohřeje se na napájecí teplotu a po vyrovnání teploty se ponoří do zvoleného rozpouštědla k rozpuštění zbytků tavidla. Účinnost odstranění zbytků tavidla udává vznik elektrického proudu, protékajícího spojem mezi vyčištěnou oblastí a hrotem elektrické sondy". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-11 (05 0061) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 29455-11 (050061)
Katalogové číslo 18172
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963181721
Změny a opravy opr. 10.97
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 9455-11 (050063)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29455-1 (050051)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

ČSN EN 29455-8 (050058)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)