Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60034-12 +A2 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 690 V, 50 Hz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3500 Točivé elektrické stroje všeobecně

ICS: 29.160.30 Elektromotory

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60034-12:1995 a její změnou A2:1995, které jsou převzetím IEC 34-12:1980 a její změny A1:1992 s modifikacemi a změny A2:1995 bez modifikací. Norma obsahuje též národní informativní přílohu NA. Tvoří dvanáctou část z řady norem, kterou citujeme celou zejména s ohledem na transpozici, číslování apod, které není jednoduché. Jde o tyto normy: Část 1: Výkonnost a vlastnosti (IEC 34-1, zavedena v ČSN EN 60034-1 /35 0000/). Část 2: Metody pro stanovení ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů a zkoušek (s výjimkou strojů pro vozidla) (IEC 34-2, zavedena částečně v ČSN 35 0015). Část 3: Zvláštní požadavky na synchronní turbogenerátory (IEC 34-3, zavedena v ČSN IEC 34-3 /35 0000/). Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek (IEC 34-4, zavedena v ČSN IEC 34-4 /35 0000/). Část 5: Klasifikace stupňů ochrany krytem točivých strojů (IEC 34-5, zavedena v ČSN EN 60034-5 /35 0000/). Část 6: Způsoby ochlazení točivých strojů (IEC 34-6, zavedena v ČSN EN 60034-6 /35 0000/). Část 7: Tvary točivých elektrických strojů (IEC 34-7, zavedena v ČSN EN 60034-7 /35 0000/). Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů (IEC 34-8, zavedena v ČSN 35 0000-8 HD 53.8). Část 9: Mezní hodnoty hluku (IEC 34-9, zavedena v ČSN EN 60034-9 /35 0000/). Část 10: Dohody pro popis synchronních strojů (IEC 34-10, zavedena v ČSN IEC 34-10 /35 0000/). Část 11: Vestavné tepelné ochrany. Kapitola 1: Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů (IEC 34- 11, zavedena v ČSN 35 0000 11-1); kapitola 2: Teplotní čidla a řídicí jednotky pro soustavy tepelné ochrany (IEC 34-11-2, zavedena v ČSN IEC 34-11-2 /35 0000/); kapitola 3: Všeobecné předpisy pro tepelné chrániče v soustavách tepelné ochrany (IEC 34-11-3, zavedena v ČSN IEC 34-11-3 /35 0000/). Část 13: Požadavky pro pomocné motory pro válcovny (IEC 34-13, do 1.6.1997 v ČR nezavedena). Tato dvanáctá část normy stanoví rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchromních motorů v provedení N a NY nakrátko na napětí do 660 V, určených pro přímé připojení na síť nebo pro spouštění hvězda-trojúhelník, pro druh zatížení S1 (trvalé zatížení) a s libovolným stupněm ochrany krytem. Tato norma platí také pro motory na dvojí napětí, pokud je magnetický tok při obou napětích stejný. V poměrně stručné normě jsou stanoveny zejména točivé momenty při rozběhu typu N (kapitola 4), ráz typu N (kapitola 5), požadavky na rozběh jak typu N (kapitola 6), tak typu NY (kapitola 7). Národní příloha NA (informativní) obsahuje ty původní části textu IEC 34-12:1980, které byly v této ČSN upraveny na základě modifikací EN 60034-12:1995 + A2:1995. ČSN EN 60034-12 (35 0000) byla vydána v květnu 1997. Nahradila ČSN 35 0000-12 z listopadu 1995.

Označení ČSN EN 60034-12 +A2 (350000)
Katalogové číslo 22065
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1997
Datum účinnosti 1. 6. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963220659
Změny a opravy Z1 11.99t, Z2 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN 60034-12 (350000)
Tato norma nahradila ČSN 35 0000-12 (350000) z listopadu 1995
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 60034-17 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

ČSN CLC/TS 60034-18-42 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí

ČSN CLC/TS 60034-20-1 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 20-1: Řídicí motory - Krokové motory

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-11 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 11: Tepelná ochrana

ČSN EN 60034-12 (350000)
Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko