ICS 29.160 - Elektrické stroje točivé

ČSN IEC 50(411) (330050) - únor 1998

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

2 590 Kč

ČSN 34 3205 (343205) - leden 1973

Obsluha elektrických strojů točivých a práce s nimi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.79t, Zc 3.83

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 0000-1-1 (350000) - červenec 1997

Točivé elektrické stroje - Část 1-1: Doplňující požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-18-42 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Kvalifikační a přejímací zkoušky elektrických izolačních systémů typu II odolných částečným výbojům u točivých elektrických strojů napájených z měničů napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.17t

Norma byla zrušena k 14. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - srpen 2009 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů

570 Kč

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000) - září 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

570 Kč

ČSN EN 60034-12 ed. 2 (350000) - listopad 2017 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

230 Kč

ČSN EN 60034-15 ed. 2 (350000) - leden 2010 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje

230 Kč

ČSN EN 60034-18-1 ed. 2 (350000) - leden 2011 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-1: Funkční hodnocení izolačních systémů - Všeobecné návody

230 Kč

ČSN EN 60034-26 (350000) - srpen 2007

Točivé elektrické stroje - Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

250 Kč

ČSN EN 60034-28 ed. 2 (350000) - listopad 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 28: Zkušební metody určování veličin pro náhradní obvodová schémata trojfázových nízkonapěťových asynchronních motorů nakrátko

350 Kč

ČSN EN 60034-6 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 6: Způsoby chlazení (IC kód)

340 Kč

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000) - prosinec 2018

Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek

570 Kč

ČSN IEC 34-16-2 (350000) - listopad 1995

Točivé elektrické stroje. Část 16: Budicí systémy synchronních strojů. Kapitola 2: Modely pro studium energetických soustav

350 Kč

ČSN 35 0010 (350010) - červenec 1992

Točivé elektrické stroje. Zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.01t

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 72-1 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080

550 Kč

ČSN IEC 72-2 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360

230 Kč

ČSN IEC 72-3 (350040) - únor 1997

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 3: Vestavné motorky. Velikosti přírub BF10 až BF50

190 Kč

ČSN 35 0101 (350101) - únor 1987

Elektrické stroje točivé. Zkoušení stejnosměrných strojů

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 0220 (350220) - leden 1984

Hydroalternátory. Základní parametry a technické požadavky

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 0255 (350255) - srpen 1987

Budicí systémy turboalternátorů, hydroalternátorů a synchronních kompenzátorů. Technické požadavky a metody zkoušení

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 0301 (350301) - září 1986

Točivé elektrické stroje. Skúšanie asynchrónnych motorov

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.