ČSN 35 0000-12 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 660 V, 50 Hz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje HD 53.12 S1:1986, včetně jeho změny A1:1992, který je převzetím IEC 34-12:1980 a její změny A1:1992 s modifikacemi; norma obsahuje též národní informativní přílohu NA. Tvoří dvanáctou část z řady norem, kterou citujeme celou zejména s ohledem na transpozici, číslování apod, které není jednoduché. Jde o tyto normy: Část 1: Výkonnost a vlastnosti (IEC 34-1, zavedena v ČSN 35 0000-1). Část 2: Metody pro stanovení ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů a zkoušek (s výjimkou strojů pro vozidla) (IEC 34-2, zavedena částečně v ČSN 35 0015). Část 3: Zvláštní požadavky na synchronní turbogenerátory (IEC 34-3, zavedena v ČSN IEC 34-3 /35 0000/). Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek (IEC 34-4, zavedena v ČSN IEC 34-4 /35 0000/). Část 5: Klasifikace stupňů ochrany krytem točivých strojů (IEC 34-5, zavedena v ČSN 35 0001). Část 6: Způsoby ochlazení točivých strojů (IEC 34-6, zavedena v ČSN EN 60034-6 /35 0000/). Část 7: Tvary točivých elektrických strojů (IEC 34-7, zavedena v ČSN EN 60034-7 /35 0000/). Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů (IEC 34-8, zavedena v ČSN 35 0000-8 HD 53.8). Část 9: Mezní hodnoty hluku (IEC 34-9, zavedena v ČSN IEC 34-9 /35 0000/). Část 10: Dohody pro popis synchronních strojů (IEC 34-10, zavedena v ČSN IEC 34-10 /35 0000/). Část 11: Vestavné tepelné ochrany. Kapitola 1: Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů (IEC 34-11, zavedena v ČSN 35 0000 11-1). Část 13: Požadavky pro pomocné motory pro válcovny (IEC 34-13, dosud v ČSN nezavedena). Tato dvanáctá část normy stanoví rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchromních motorů nakrátko na napětí do 660 V, 50 Hz. Poznámky: Nepředpokládá se, že všichni výrobci budou vyrábět stroje s oběma typy rozběhů, a volba určitého typu rozběhu podle této normy je předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem. Pro zvláštní použití mohou být uvažovány jiné než oba uvedené typy. Minimální hodnoty momentu a maximální hodnoty rázu jsou hodnoty mezní, bez tolerancí, avšak hodnoty uvedené v katalozích výrobců mohou mít tolerance podle IEC 34-1. Národní příloha NA obsahuje ty části textu IEC 34-12:1980, které byly modifikovány HD 53.12 S1:1986. ČSN 35 0000-12 byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 35 0000 část 12 z 16.11.1990.

Označení ČSN 35 0000-12 (350000)
Katalogové číslo 18269
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963182698
Norma byla zrušena k 1. 6. 1997
a nahrazena ČSN EN 60034-12 +A2 (350000)
Tato norma nahradila ČSN 35 0000-12 (350000) z července 1991

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 350000-12
  • ČSN 35 00 00-12