ČSN EN 50060 (052206) Zrušená norma

Zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50060:1989. Platí pro zdroje svařovacího proudu pro ruční svařování elektrickým obloukem, s omezeným provozem s obalenými elektrodami. Tyto zdroje svařovacího proudu jsou omezeny na nejvyšší hodnotu jmenovitého proudu 160 A; jsou vybaveny hlídačem teploty; mají výkonové údaje udávány počtem srovnávacích elektrod, které může zdroj svařovacího proudu odtavit ve studeném a teplém stavu a mají na výkonnostním štítku uvedenou hodnotu síťové pojistky pro nejvyšší odevzdaný výkon. Norma neplatí pro točivé zdroje svařovacího proudu nebo pro zdroje svařovacího proudu s dálkovým ovládáním nebo zdroje svařovacího proudu s frekvenčním měničem. Pro účely této normy platí tyto definice: Čl.4.36: Přístroj třídy ochrany I: Přístroj, který má základní izolaci mezi živými částmi a neživými částmi konstruovanými pro připojení vnějšího ochranného vodiče. Poznámka: přístroje třídy ochrany I mohou obsahovat části s dvojitou nebo zesílenou izolací. Čl.4.37: Přístroj třídy ochrany II: Přístroj, jehož ochrana před dotykem neživých částí se nezakládá pouze na základní izolaci, nýbrž jsou zde učiněna dodatečná opatření, aby se zabránilo poruše mezi živými částmi a neživými částmi povrchové plochy.Norma obsahuje Oddíl první - Všeobecně a Oddíl druhý - Požadavky a zkoušky (kapitoly: 5 - Zkušební požadavky, 6 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 7 - Tepelné dimenzování, 8 - Tepelná ochrana, 9 - Připojení na napájecí síť, 10 - Výstup, 11 - Mechanické požadavky, 12 - Výkonnostní štítek, 13 - Nastavovací štítek, 14 - Jiná využití než pro svařování, 15 - Návod k obsluze. Normu zakončují Přílohy A až H s 5 tabulkami a 11 obrázky, vztahující se především k zkoušení. ČSN EN 50060 (05 2206) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 50060 (052206)
Katalogové číslo 18049
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963180496
Změny a opravy A1 8.96t, Z1 10.05t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN 60974-6 (052205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)