ČSN ISO 10275 (420436) Aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem

ČSN ISO 10275 Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 255 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu stanovení exponentu deformačního zpevnění n tahem u plochých výrobků (plechy a pásy) vyrobených z kovových materiálů. Metoda platí pouze pro spojitou a monotónní část křivky napětí-deformace v plastické oblasti ( viz 7.4). Zkušební těleso se podrobí jednoosé tahové deformaci předepsanou konstantní rychlostí v oblasti homogenní plastické deformace. Exponent deformačního zpevnění n se vypočítá tak, že se buď uvažuje část křivky napětí-deformace v plastické oblasti, nebo celá oblast homogenní plastické deformace. Zkouška se provádí při teplotě okolí, tj. mezi 10 °C a 35 °C. Zkušební těleso se do stroje pro zkoušení tahem upne tak, aby zatěžující síla působila v ose. V oblasti diagramu, kdy se exponent n stanovuje se musí zkušební rychlost udržovat na konstantní úrovni. Exponent deformačního zpevnění n je definován jako exponent skutečné plastické deformace v matematické rovnici vztahující skutečné napětí ke skutečné plastické deformaci dle Hollomon-Ludwikovy rovnice, která má v logaritmické formě tvar ln = ln C + n ln . Exponent deformačního zpevnění n je pak definován jako směrnice odpovídající přímkové závislosti.

Označení ČSN ISO 10275 (420436)
Katalogové číslo 80230
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2008
Datum účinnosti 1. 2. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963802305
Změny a opravy Z1 8.14t
Tato norma nahradila ČSN ISO 10275 (420436) z listopadu 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 275
  • ČSN ISO 10275:2008
  • ČSN ISO 10 275:2008