ČSN ISO 10275 (420436) Zrušená norma

Kovové materiály. Stanovení exponentu deformačního zpevnění plechů a pásů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma předepisuje metodu zkoušek trubek tahem prstence, která se používá k odhalení povrchových a vnitřních vad působením deformace až do lomu zkušebního tělesa. Zkouška může být rovněž použita k posouzení schopnosti trubek plasticky se deformovat. Zkouška tahem prstence se používá pro trubky s vnějším průměrem větším než 150 mm a s tloušťkou stěny ne větší než 40 mm. Vnitřní průměr musí být větší než 100 mm.

Označení ČSN ISO 10275 (420436)
Katalogové číslo 18363
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963183633
Norma byla zrušena k 1. 2. 2008
a nahrazena ČSN ISO 10275 (420436)
Tato norma nahradila ČSN 42 0436 (420436) z dubna 1986
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 275
  • ČSN ISO 10275:1995
  • ČSN ISO 10 275:1995