ČSN 35 0000-14 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 14: Mechanické kmitání strojů s výškou osy od 56 mm. Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti kmitání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 34-14, první vydání 1982, druhá upravená verze 1988, včetně změny č. 1 (1988). Do normy jsou doplněna v čl. 3, 7 a 8 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk" a informační příloha, ve které jsou uvedeny přípustné hodnoty mohutnosti kmitání pro kategorie N, R, S a P. Norma platí pro stejnosměrné a trojfázové střídavé stroje s výškou osy od 56 mm, se jmenovitým výkonem do 50 MW při jmenovitých otáčkách od 600 min-1 do 3600 min-1. Pro vertikální stroje platí tato norma jen, pokud jsou měřeny při pružném uložení, a jen do výšky osy H = 400 mm. Norma neplatí pro stroje měřené přímo na pracovním místě, trojfázové komutátorové motory, jednofázové stroje, trojfázové stroje pracující v jednofázových sítích, hydroalternátory, generátory s permanentními magnety a pro stroje spojené s jejich poháněcími zařízeními nebo s mechanickou zátěží. Kriteriem pro hodnocení mohutnosti kmitání je efektivní hodnota rychlosti kmitání v mm.s-1. Jsou normalizovány např. způsoby uložení stroje, podmínky pro měření a také přípustné hodnoty mohutnosti kmitání (tab. I.) v závislosti na jmenovitých otáčkách a způsobech uložení strojů. ČSN 35 0000 část 14 byla schválena 24.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.9.1991. Nahradila ČSN 35 0091 z 11.6.1982.

Označení ČSN 35 0000-14 (350000)
Katalogové číslo 18270
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963182704
Změny a opravy Z1 8.98t, Z2 7.03t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 60034-8 (350000)
Tato norma nahradila ČSN 35 0000-14 (350000) z srpna 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 350000-14
  • ČSN 35 00 00-14