ČSN EN 28746 (022190) Zrušená norma

Spojovací součásti. Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou (ISO 8746:1986)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje vlastnosti rýhovaných hřebů (tvaru A se sražením a tvaru B s vodícím čepem) s půlkulatou hlavou, se třemi rovnoměrně rozdělenými podélnými rýhami na vnějším povrchu k ulehčení montáže v rozsahu jmenovitých průměrů od 1,4 mm do 20 mm.
Norma uvádí rozměry kolíků, materiál, povrchovou úpravu, stav povrchu a způsob označení hřebu.

Označení ČSN EN 28746 (022190)
Katalogové číslo 18449
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963184494
Norma byla zrušena k 1. 4. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 8746 (022190)
Tato norma nahradila ČSN 02 2190 (022190) z června 1952