ČSN EN 29455-5 (050055) Zrušená norma

Tavidla pro měkké pájení zkušební metody. Část 5: Zkouška na měděném zrcadle (ISO 9455-5:1992)

ČSN EN 29455-5 Tavidla pro měkké pájení zkušební metody. Část 5: Zkouška na měděném zrcadle (ISO 9455-5:1992)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29455-5:1993. Tato pátá část normy ISO 9455 stanovuje kvalitativní metodu pro hodnocení agresivního působení tavidla na měď. Tato metoda je použitelná pro všechna tavidla typu 1 podle ISO 9454-1. Normalizována je podstata zkoušky, kde se uvádí: "Při zkouškách tavidel, která jsou pevná nebo pastovitá a pro a pro tavidla z pájecího trubičkového drátu, se připravuje zkušební roztok tavidla, který obsahuje 25 % (m/m) sušiny. Při zkouškách tekutých tavidel se používá původní koncentrace tavidla. Zkušební roztok tavidla se hodnotí podle velikosti napadení měděného filmu, který byl nanesen na skleněnou destičku ve vakuu (měděné zrcadlo). Jako referenční materiál se používá roztok kalafuny, který nezpůsobuje žádné změny měděného zrcadla. Předmětem zkoušky je stanovení reaktivity tavidla způsobené volnými halogenidy v aktivátoru". Postup zkoušky je podrobně popsán. Možnými hygienickými problémy se norma nezabývá. ČSN EN 29455-5 (05 0055) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 29455-5 (050055)
Katalogové číslo 17958
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963179582
Norma byla zrušena k 1. 3. 2015
a nahrazena ČSN EN ISO 9455-5 (050055)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29455-1 (050051)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

ČSN EN 29455-8 (050058)
Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)