ČSN EN 1049-2 (800814)

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

ČSN EN 1049-2 Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy stanoví tři metody pro určování dostavy ve tkaninách. Každou ze tří metod je možno použít, přičemž volba závisí na druhu tkaniny. Pro případ rozhodování sporu se však doporučuje metoda A.
Metoda A: Vypárání tkaniny, způsob vhodný pro všechny druhy tkanin. Je to pracovně nejnáročnější metoda, má ale méně omezení než ostatní metody; především je to jediná metoda, která je skutečně vhodná pro zkoumání určitých dvojitých vazeb a jiných komplikovaných druhů tkanin. Metoda B: Zařízení pro stanovení dostavy /textilní lupa/, vhodné pro tkaniny s více než 50 nitěmi na centimetr.
Metoda C: Rastrové zařízení pro stanovení dostavy, které je vhodné pro všechny tkaniny.
Je-li dostava na centimetr malá, může být účelné udávat výsledky jako dostavu na decimetr, vztaženo na měřenou vzdálenost.
POZNÁMKA - Metody, které používají rastry s rovnoběžně nebo kónicky probíhajícími čarami, jsou uvedeny pro informaci v příloze. Tyto metody nejsou ještě dosti podrobně prozkoumány tak, aby bylo možné je zařadit jako normalizované zkušební postupy. Mohou však poskytovat hrubé a rychlé přibližné hodnoty pro výrobní kontrolu.

Označení ČSN EN 1049-2 (800814)
Katalogové číslo 18266
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963182667
Tato norma nahradila ČSN 80 0814 (800814) z listopadu 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)