ICS 59.080.30 - Textilní tkaniny

ČSN 25 6111 (256111) - leden 2004 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Technické požadavky

230 Kč

ČSN 25 6112 (256112) - leden 2004 aktuální vydání

Měřicí zařízení pro měření délky plošných textilií - Metody zkoušení pro ověřování

125 Kč

ČSN EN ISO 9092 (800002) - listopad 2019 aktuální vydání

Netkané textilie - Slovník

190 Kč

ČSN EN ISO 23606 (800006) - srpen 2009

Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8388 (800014) - leden 2004

Pleteniny - Druhy - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 80 0021 (800021) - leden 1989

Názvosloví a charakteristika tkanin

550 Kč

ČSN 80 0023 (800023) - březen 1981

Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků

125 Kč

ČSN 80 0025 (800025) - únor 1975

Názvosloví vad tkanin

125 Kč

ČSN 80 0033 (800033) - srpen 1984

Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy

190 Kč

ČSN 80 0035 (800035) - listopad 1989

Pletené výrobky. Názvy a definice vad

125 Kč

ČSN EN 12751 (800070) - duben 2000

Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám

230 Kč

TNI CEN/TR 16422 (800082) - leden 2015

Klasifikace termoregulačních vlastností

350 Kč

ČSN EN 1624 (800802) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN 1625 (800803) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků

125 Kč

ČSN EN ISO 6940 (800805) - říjen 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 6941 (800806) - červenec 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč

ČSN EN 14115 (800807) - září 2002

Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení

230 Kč

ČSN EN ISO 12138 (800808) - srpen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13015 (800810) - duben 2014

Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti

230 Kč

ČSN EN 16806-1 (800811) - září 2016

Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13934-1 (800812) - listopad 2013 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip

230 Kč

ČSN EN ISO 13934-2 (800812) - září 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab

230 Kč

ČSN EN 1049-2 (800814) - listopad 1995

Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)

190 Kč

ČSN EN 15598 (800815) - únor 2009

Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 9237 (800817) - listopad 1996

Textilie. Zjišťování prodyšnosti plošných textilií

190 Kč

ČSN EN ISO 811 (800818) - prosinec 2018

Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody

190 Kč

ČSN 80 0823 (800823) - červen 2014 aktuální vydání

Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka

125 Kč

ČSN EN ISO 3759 (800825) - leden 2012 aktuální vydání

Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů

190 Kč

ČSN EN ISO 4920 (800827) - únor 2013

Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)

190 Kč

ČSN 80 0828 (800828) - říjen 1992

Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním

65 Kč

ČSN EN ISO 13937-1 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-2 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-3 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč

ČSN EN ISO 13937-4 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením)

230 Kč

ČSN ISO 7768 (800832) - únor 2013 aktuální vydání

Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění

230 Kč

ČSN 80 0833 (800833) - únor 1993

Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN EN ISO 10528 (800836) - prosinec 1996

Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

190 Kč

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - srpen 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - duben 2001

Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale

230 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - únor 2015

Textilie - Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji

230 Kč

ČSN 80 0838 (800838) - březen 1975

Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji

65 Kč

ČSN EN ISO 13935-1 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip

190 Kč

ČSN EN ISO 13935-2 (800841) - listopad 2014 aktuální vydání

Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-1 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-2 (800842) - listopad 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením

230 Kč

ČSN EN ISO 13936-3 (800842) - říjen 2007

Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou

230 Kč

ČSN EN 1773 (800843) - březen 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky

190 Kč

ČSN EN ISO 5084 (800844) - leden 1998 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků

190 Kč

ČSN EN ISO 12947-1 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.06t, Oprava 2 2.13t

270 Kč

ČSN EN ISO 12947-2 (800846) - srpen 2017 aktuální vydání

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12947-3 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN ISO 12947-4 (800846) - říjen 1999

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t

282 Kč

ČSN EN 13758-1 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií

230 Kč

ČSN EN 13758-2 +A1 (800848) - srpen 2007 aktuální vydání

Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů

125 Kč

ČSN EN 12127 (800849) - listopad 1998

Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků

190 Kč

ČSN 80 0850 (800850) - leden 1983

Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači

125 Kč

ČSN EN ISO 11721-1 (800853) - září 2001

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav

230 Kč

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - únor 2004

Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití

190 Kč

ČSN 80 0858 (800858) - leden 1974

Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií

125 Kč

ČSN 80 0865 (800865) - květen 1993

Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení

125 Kč

ČSN EN 14971 (800868) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy

190 Kč

ČSN EN 14970 (800869) - srpen 2006

Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin

230 Kč

ČSN EN 14119 (800873) - květen 2004

Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub

340 Kč

ČSN EN ISO 13938-1 (800875) - červenec 2020 nové vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 13938-2 (800875) - červenec 2020 nové vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 20645 (800885) - červen 2005

Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20932-1 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-2 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky

340 Kč

ČSN EN ISO 20932-3 (800886) - září 2020

Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie

340 Kč

ČSN 80 0890 (800890) - květen 1989

Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 18103 (803020) - říjen 2015

Označování tkanin z velmi jemné vlny - Požadavky na definici kódu Super S

230 Kč

ČSN 80 3030 (803030) - srpen 1992

Vlnařské kusové výrobky. Základní ustanovení

65 Kč

ČSN P CEN/TS 14237 (804110) - únor 2017

Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb

230 Kč

ČSN EN 13569 (804160) - únor 2002

Ručníky do navíjecích zásobníků - Požadavky na užitné vlastnosti a na zpracování

230 Kč

ČSN EN 14465 (804206) - červen 2004

Textilie - Potahové textilie - Specifikace a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.07t

465 Kč

ČSN EN 14976 (804207) - červenec 2006

Textilie - Matracoviny - Specifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN ISO 1763 (804434) - květen 2004

Koberce - Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 80 5003 (805003) - listopad 1982

Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků

440 Kč

ČSN 80 5004 (805004) - únor 1993

Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení

65 Kč

ČSN 80 5009 (805009) - duben 1989

Názvosloví pletenin. Typy a vzory

190 Kč

ČSN 80 6000 (806000) - listopad 1981

Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-2 (806132) - duben 1998

Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-4 (806134) - říjen 1998

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-5 (806135) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-7 (806137) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-8 (806138) - květen 1999

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči)

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-9 (806139) - září 2008 aktuální vydání

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-6 (806167) - září 2003

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - září 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok

550 Kč

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - říjen 2005

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806191) - září 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-14 (806192) - říjen 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-15 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9073-17 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-18 (806192) - leden 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 18: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti netkaných materiálů pomocí tahové zkoušky grab

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9073-16 (806193) - duben 2009

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 80 6302 (806302) - květen 1991

Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1101 (806310) - říjen 1997 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

190 Kč

ČSN EN 13772 (806312) - září 2011 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení

230 Kč

ČSN EN 13773 (806313) - srpen 2003

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Klasifikační systém

125 Kč