ČSN ISO 3100-1 (560105) Zrušená norma

Maso a masné výrobky. Odběr vzorků a příprava analytických vzorků. Část 1: Odběr vzorků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy určuje všeobecné pokyny a specifikuje postupy, kterými je třeba se řídit při odběru primárních vzorků masa a masných výrobků. Rozlišují se postupy vzorkování pro tyto dvě skupiny výrobků: a) zásilky nebo dávky masa nebo masných výrobků vyrobených nebo balených jako jednotlivé jednotky jakékoli velikosti (např. klobásy, vakuově balené mleté maso, krájené uzeniny, konzervovaná vařená šunka), nebo sestávající z masa v částech o hmotnosti nepřesahující 2 kg; b) poražená zvířata, jejich části nebo uzené maso v částech o hmotnosti přesahující 2 kg (např. slanina, uzené půlky prasat, čerstvé nebo zmrazené maso, čerstvé nebo zmrazené maso zbavené kostí, půlky nebo čtvrtě hovězího dobytka, půlky prasat, poražená jehňata, srnčí) a mechanicky separované maso nebo sušené maso. Postup při provádění odběru a přípravy vzorků je podrobně popsán. Norma stanovuje některé postupy pro provádění metod zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 3100-1 (56 0105) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN ISO 3100-1 (560105)
Katalogové číslo 18263
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963182636
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
a nahrazena ČSN ISO 17604 (560105)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)