ČSN EN 25817 (050110) Zrušená norma

Svarové spoje ocelí zhotovené obloukovým svařováním. Směrnice pro určování stupňů jakosti (ISO 5817:1992)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma je směrnicí pro určování stupňů jakosti ve svarových spojích ocelí zhotovených obloukovým svařováním. Jsou určeny takové tři stupně jakosti, které dovolují široké využití při svařování. Stupně jakosti se vztahují na kvalitu výroby, ale ne na vhodnost použití hotového výrobku (viz 3.1).
Tato norma se vztahuje na:
- nelegované a legované oceli
- následující skupiny metod svařování a uspořádání jednotlivých metod v souladu s ISO 4063 :
11 obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu (SMAW)
12 svařování pod tavidlem (SAW)
13 obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu (GMAW)
14 obloukové svařování wolframovou elektrodou v ochranném plynu (GTAW)
15 plazmové svařování (PAW )
- ruční svařování, mechanizované a automatické svařování
- všechny polohy při svařování
- tupé svary, koutové svary a svary trubkových odboček
- rozsah tlouštěk základního materiálu 3 až 63 mm.
Pokud jsou pro svařený výrobek předepsány tolerance tvaru svarů a v této normě jsou uvedeny jejich rozměry, je jejich přípustnost posouzena podle této normy.
Metalurgická hlediska, například velikost zrn, nebo tvrdosti, nejsou v této normě zahrnuta.

Označení ČSN EN 25817 (050110)
Katalogové číslo 17956
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963179568
Změny a opravy opr. 6.96, Z1 6.98t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 5817 (050110)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)