ČSN ISO 3864 (018010) Zrušená norma

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma předepisuje bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky k předcházení úrazům, zdravotním rizikům, požárům a případům havárií. Norma uvádí definice, účel bezpečnostních barev a značek, bezpečnostní barvy a kontrastní barvy, geometrický tvar a význam bezpečnostních značek, navrhování grafických symbolů, tvorbu bezpečnostních značek, dodatkové tabulky a vztahy mezi rozměry bezpečnostních značek a vzdáleností pozorování. Normativní příloha A uvádí kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů a informativní příloha B uvádí příklady bezpečnostních značek. Národní informativní přílohy NA až NE uvádějí národní doplňky vztahující se k základním článkům ISO 3864, platné pro bezpečnostní a požární značky používané v ČR, příklady bezpečnostních značek a nápisů, používaných v ČR, přehled vzorů tabulek a jejich kombinací, doporučené rozměry bezpečnostních značek a tabulek, příklady požárních značek, používaných v ČR a příklady požárních nápisů. Normou se nahrazují ČSN 01 8010 z 26.5.1983, ČSN 01 8012 ze 17.2.1966, ČSN 34 3510 z 28.1.1966 v celém rozsahu. V ČSN 01 8013 z 21.7.1964 v příloze Požární tabulky - příklady vyobrazení se touto normou nahrazují tabulky 03, 07, 08, 10 a 11.

Označení ČSN ISO 3864 (018010)
Katalogové číslo 18317
Cena 1 100 Kč1100
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963183176
Norma byla zrušena k 1. 1. 2013
a nahrazena ČSN ISO 3864-1 (018011)
Tato norma nahradila ČSN 01 8010 (018010) z června 1984
ČSN 01 8012 (018012) z prosince 1966
ČSN 34 3510 (343510) z prosince 1966
Dostupnost skladem (tisk na počkání)