ČSN 35 0000-8 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje HD 53.8 S4:1993, který je převzetím IEC 34-8:1972 a její změny A1:1990 s modifikacemi. Tvoří osmou část z řady norem, kterou citujeme celou zejména s ohledem na transpozici, číslování apod, které není jednoduché. Jde o tyto normy: Část 1: Výkonnost a vlastnosti (IEC 34-1, zavedena v ČSN 35 0000-1). Část 2: Metody pro stanovení ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů a zkoušek (s výjimkou strojů pro vozidla) (IEC 34-2, zavedena částečně v ČSN 35 0015). Část 3: Zvláštní požadavky na synchronní turbogenerátory (IEC 34-3, zavedena v ČSN IEC 34-3 /35 0000/). Část 4: Metody určování veličin synchronního stroje ze zkoušek (IEC 34-4, zavedena v ČSN IEC 34-4 /35 0000/). Část 5: Klasifikace stupňů ochrany krytem točivých strojů (IEC 34-5, zavedena v ČSN 35 0001). Část 6: Způsoby ochlazení točivých strojů (IEC 34-6, zavedena v ČSN EN 60034-6 /35 0000/). Část 7: Tvary točivých elektrických strojů (IEC 34-7, zavedena v ČSN EN 60034-7 /35 0000/). Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů (IEC 34-8, zavedena v ČSN 35 0000-8 HD 53.8). Část 9: Mezní hodnoty hluku (IEC 34-9, zavedena v ČSN IEC 34-9 /35 0000/). Část 10: Dohody pro popis synchronních strojů (IEC 34-10, zavedena v ČSN IEC 34-10 / 35 0000/). Část 11: Vestavné tepelné ochrany. Kapitola 1: Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů (IEC 34-11, zavedena v ČSN 35 0000 11-1). Část 13: Požadavky pro pomocné motory pro válcovny (IEC 34-13, dosud v ČSN nezavedena). Tato osmá část normy platí pro střídavé stroje bez komutátoru stroje a zabývá se - jak z názvu patrno: označováním svorek, smyslem točení, vztahem mezi označováním svorek a smyslem točení. Obsahuje větší počet obrázků, zejména vztahujících se k označování svorek. Smysl točení (stručná kap. 4) se popisuje spíše ve vztahu k označování svorek (blíže kap. 5) ČSN 35 0000-8 byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 35 0000 část 8 z 8.5.1991.

Označení ČSN 35 0000-8 (350000)
Katalogové číslo 18268
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963182681
Změny a opravy Z1 12.99t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN 60034-8 (350000)
Tato norma nahradila ČSN 35 0000-8 (350000) z dubna 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 350000-8
  • ČSN 35 00 00-8