ČSN 75 6081 (756081) Zrušená norma

Žumpy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.3.3, 4.1, 4.4, 4.5, 6.2, 6.3, 6.6, 6.9 a 8.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz žump a zneškodňování obsahu žump. Pro účely této normy se používají tyto definice: Čl.2.1.1 Žumpa: Zakrytá, vodotěsná bezodtoková nádrž, ve které jsou shromažďovány splaškové odpadní vody a/nebo popř. odpadní vody se škodlivými látkami před jejím vyprázdněním, u splaškových odpadních vod obvykle fekálním vozem. Čl.2.1.2 Fekální vůz: Vozidlo určené na vyčerpání a přepravu splaškových odpadních vod, kalů a sedimentů za žump, septiků, dešťových vpustí apod. do místa jejich zneškodnění. Čl.2.1.3 Škodlivé látky: Jsou látky, které mohou narušovat biologický proces zpracování odpadních vod a/nebo kalu. (Tato definice bez souvislosti může být zavádějící ve vztahu k obecné definici škodlivých látek.) Konečně definice v čl.2.1.4: Specifická průměrná denní spotřeba vody: Objem vody skutečně odebrané z vodovodního zařízení, připadajícího na jednoho obyvatele za den. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Všeobecně, kap. 4 Umístění žumpy, kap. 5 Podklady pro návrh žumpy, kap. 6 Stavební provedení, kap. 7 Provoz, kap. 8 Zneškodnění obsahu žumpy, v nichž jsou obsaženy jak potřebné tabelární podklady pro návrh žump (zejména o potřebě vody), tak způsoby výstavby a provozu. Zezávazněný čl.3.3 se týká odtok žump, čl.4.1 a zejm.4.4. a 4.5 se týkají nejmenších vzdáleností od studní. Čtyři zezávazněné čl. kap. 6 se týkají především těsnosti dna, stěn i uzamykatelnosti poklopu. Konečně zezávazněný čl.8.7 obsahuje zákaz vypouštění i zředěného obsahu žump do vodních recipientů. Norma konečně obsahuje normativní Přílohu A, která se týká zneškodňování splaškových odpadních vod ze žump v čistírně městských odpadních vod, a informativní Přílohu B s příkladem stavebního řešení a informativní přílohu C, obsahující některé souvisící (nejen vodohospodářské) předpisy, ovšem s řadou závažných nepřesností. ČSN 75 6081 byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 73 6781 z 26.8.1983.

Označení ČSN 75 6081 (756081)
Katalogové číslo 18145
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963181455
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN 75 6081 (756081)
Tato norma nahradila ČSN 73 6781 (736781) z srpna 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 60 81
  • ČSN 756081
  • ČSN 75 60 81 : 1995
  • ČSN 756081:1995
  • ČSN 75 6081:1995