ČSN IEC 742 +A1 (351330) Zrušená norma

Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 742:1983 včetně její změny A1:1992. Hlavním účelem této normy je stanovení požadavků na bezpečnost oddělovacích transformátorů a bezpečnostních transformátorů. První kapitola normy obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Všeobecné požadavky, kap. 4 Všeobecně o zkouškách, kap. 5 Jmenovité hodnoty, kap. 6 Třídění, kap. 7 Značení, kap. 8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem, kap. 9 Změna nastavení vstupního napětí, kap. 10 Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení, kap. 11 Výstupní napětí naprázdno, kap. 12 Napětí nakrátko, kap. 13 Oteplení, kap. 14 Odolnost proti zkratu a přetížení, kap. 15 Mechanická pevnost, kap. 16 Ochrana proti škodlivému vniknutí vody a vlhkosti, kap. 17 Izolační odpor a elektrická pevnost, kap. 18 Konstrukce, kap.19 Součásti, kap. 20 Vnitřní spojování, kap. 21 Připojení k síti a pohyblivé přívody, kap. 22 Svorky pro vodiče přívodů, kap. 23 Opatření pro ochranné spojení, kap. 24 Šrouby a spoje, kap. 25 Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kap. 26 Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům, kap. 27 Odolnost proti korozi. Tato I. kapitola normy zaznamenává i Přílohy IA až IE. Druhá kapitola normy pak obsahuje doplňující požadavky na čtyři druhy bezpečnostních ochranných transformátorků, a to uvedením doplňků ve stejném členění do stejných článků, které obsahuje první kapitola. Za 2. kapitolou je uvedena národní příloha charakterizující modifikace EN 60742:1989 oproti IEC 742:1983. ČSN IEC 742 + A1 (35 1330) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN 35 1330 z 11.2.1987.

Označení ČSN IEC 742 +A1 (351330)
Katalogové číslo 18056
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 118 stran
EAN kód 8590963180564
Norma byla zrušena k 15. 10. 2000
a nahrazena ČSN EN 60742 (351330)
Tato norma nahradila ČSN 35 1330 (351330) z prosince 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)