ČSN EN 60742 (351330) Zrušená norma

Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory. Požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 60742:1995. Evropská norma EN 60742:1995 má status české technické normy. Souběžně s touto normou se může používat ČSN IEC 742+A1 (35 1330) pro výrobky, které podle údajů výrobce nebo certifikačního orgánu odpovídaly EN 60742:1989 před 15.10.1995 pro účely výroby, a to až do 15.10. 2000. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 742:1988 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato norma platí pro nepřenosné nebo přenosné jednofázové nebo vícefázové, vzduchové oddělovací ochranné transformátory a bezpečnostní ochranné transformátory sdružené nebo nesdružené, jejichž jmenovité vstupní napětí transformátoru nepřevyšuje 1000 V AC a s jmenovitým kmitočtem transformátoru nejvýše 500 Hz, při čemž jmenovitý výkon transformátoru nepřevyšuje: - u oddělovacích transformátorů: 25 kV.A u jednofázových transformátorů, resp. 40 kV.A u vícefázových transformátorů, - u bezpečnostních transformátorů: 10 kV.A u jednofázových transformátorů, resp. 15 kV.A u vícefázových transformátorů. Jmenovitá výstupní napětí neprázdno nesmějí být vyšší než: - u oddělovacích transformátorů 1000 V AC a (1000 x 2) V pro nevyhlazený stejnosměrný proud; - u bezpečnostních transformátorů 50 V AC (efektivní hodnota) a/nebo 120 v AC bez zvlnění mezi vodičem a zemí. Jmenovité hodnoty jsou uvedeny v Částech kapitoly II a III, platné pro jednotlivé druhy transformátorů. Hlavním účelem této normy je stanovení požadavků na bezpečnost oddělovacích transformátorů a bezpečnostních transformátorů. Norma se člení na 3 kapitoly, z nichž každá má různý počet článků, a to: kapitola I - Všeobecné požadavky s 26 články, kapitola II Doplňující požadavky pro oddělovací ochranné transformátory, která má ještě oddíl první - oddělovací transformátory pro všeobecné použití, transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky, s celkem 13 články, kapitolu III - Doplňující požadavky na bezpečnostní ochranné transformátory, která má ještě oddíl první - bezpečnostní ochranné transformátory pro všeobecné použití (5 článků), oddíl druhý - transformátorky pro hračky (14 článků), oddíl třetí - zvonkové transformátorky (16 článků) a oddíl čtvrtý - transformátory pro svítidla držená v ruce třídy III (8 článků). Standardně ve všech kapitolách a částech je článek 8 "Ochrana před úrazem elektrickým proudem", i když v "doplňujících požadavcích" jsou opakovány jen ty články, které skutečně obsahují nějaké doplnění oproti kapitole I. Velmi rozsáhlá norma, cca 109 stran. ČSN EN 60742 (35 1330) byla vydána v dubnu 1998.

Označení ČSN EN 60742 (351330)
Katalogové číslo 51478
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 4. 1998
Datum účinnosti 1. 5. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 112 stran formátu A4
EAN kód 8590963514789
Změny a opravy opr. 4.98, Z2 9.03t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 61558-1 (351330), ČSN EN 61558-2-4 (351330), ČSN EN 61558-2-5 (351330), ČSN EN 61558-2-6 (351330), ČSN EN 61558-2-7 (351330), ČSN EN 61558-2-8 (351330), ČSN EN 61558-2-9 (351330)
Tato norma nahradila ČSN IEC 742 +A1 (351330) z listopadu 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)