ČSN EN 61558-2-5 (351330) Zrušená norma

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky

ČSN EN 61558-2-5 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro transformátory pro holicí strojky a napájecí jednotky pro holicí strojky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61558-2-5:1998. Evropská norma EN 61558-2-5:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61558-2-5:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část 2-5 IEC 61558 (v ČR ČSN EN 61558) se vztahuje na napájecí jednotky pro holicí strojky, obsahující jednu nebo více zásuvek a jednofázový, vzduchem chlazený oddělovací ochranný transformátor, jehož jmenovité napětí nepřesahuje 250 V AC, jmenovitý výkon není menší než 20 VA, jmenovité výstupní napětí nepřekračuje 250 V a jmenovitý kmitočet nepřekračuje 500 Hz. Norma se vztahuje také na transformátory pro holicí strojky k začlenění do napájecích jednotek pro holicí strojky. Norma uvádí jen odchylky oproti normě "kmenové", která má stejné kapitoly. Tato norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecně o zkouškách, kapitolu 6 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 7 - Třídění, kapitolu 8 - Značení a další informace, kapitolu 9 - Ochrana proti přístupu k nebezpečným živým částem, kapitolu 10 - Změna nastavení vstupního napětí, kapitolu 11 - Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení, kapitolu 12 - Výstupní napětí naprázdno, kapitolu 13 - Napětí nakrátko, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Odolnost proti zkratu a přetížení, kapitolu 16 - Mechanická pevnost, kapitolu 17 - Ochrana proti škodlivému vniknutí prachu, pevných těles a vlhkosti, kapitolu 18 - Izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 19 - Konstrukce, kapitolu 20 - Součásti, kapitolu 21 - Vnitřní spojování, kapitolu 22 - Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody, kapitolu 23 - Svorky pro vodiče přívodů, kapitolu 24 - Opatření pro ochranné spojení, kapitolu 25 - Šrouby a spoje, kapitolu 26 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 27 - Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům a kapitolu 28 - Odolnost proti korozi. Norma dále uvádí Přílohy C, D a normativní Přílohu ZB. ČSN EN 61558-2-5 (35 1330) byla vydána v červenci 1999. Nahradila Kapitolu II, oddíl 1 ČSN EN 60742 z dubna 1998.

Označení ČSN EN 61558-2-5 (351330)
Katalogové číslo 55141
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963551418
Změny a opravy A11 6.05t, Z1 3.11t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2013
a nahrazena ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330)
Tato norma nahradila ČSN EN 60742 (351330) z dubna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

ČSN EN 61558-2-10 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

ČSN EN 61558-2-14 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

ČSN EN 61558-2-16 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

ČSN EN 61558-2-26 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky